Местонахождение: Овча Купел УПИ XII- 164 кв.10
Административен адрес: ул. Буземска № 16Жилищната сграда представлява триетажна постройка в режим на индивидуално застрояване. Подземния етаж съдържа 12 броя складови помещения и 8 броя паркоместа. На първия етаж са проектирани – вход за жилищната част с място за ел.табло, машинно помещение за асансьора, пет броя единични гаражи, ателие и офис, който има вертикална връзка с подземния гараж.Вторият и третият етаж съдържат по четири жилища. В първото подпокривно пространство са проектирани също четири жилища. Във второто подпокривно пространство е проектирано едно жилище с принадлежащи към него тавански помещения.Общия брой на жилищата в сградата е 13бр., от които 6 бр. Двустайни, 6бр. тристайни и 1бр.едностайно.Количествени показатели
Площ на УПИ – 525 м2
Застроена площ -249.73 м2
РЗП – 1 205.17м2